Koulutus

PAU järjestää eri puolilla Suomea kolmenlaisia kaikille jäsenille avoimia liiton kustantamia viikonloppukursseja.

  • Tunne liittosi, tiedä oikeutesi -kurssilla perehdytään työehtosopimukseen, työelämän lainsäädäntöön ja pelisääntöihin. Tämä kurssi on oikeastaan jokaisen jäsenen peruskurssi, jossa oman työpaikan sopimukset tulevat pääpiirteittäin tutuksi.
  • Nuorisokurssilla työntekijöiden oikeuksiin tutustutaan nuorten työntekijöiden ja nuorten perheiden näkökulmasta. Kurssi on oiva paikka tavata muita saman alan nuoria ja paneutua erityisesti nuoriin kohdistuviin ongelmiin työelämässä.
  • Selkoa sopimuksista-kurssille hakeutumisen edellytyksenä on Tunne liittosi, tiedä oikeutesi – kurssin suorittaminen vuonna 2009 tai aiemmin. Kurssilla opiskellaan työehtosopimusta monipuolisesti, edelleen omien oikeuksien lähtökohdista tarkastellen.

Kursseilla käsitellään aina myös ajankohtaisia työelämän tapahtumia. Koulutus on oiva tapa syventää omaa tietämystä ay-toiminnasta ja suunnata aktiivisuuttaan toimintaan Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUssa.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on sopinut työnantajan kanssa järjestön edunvalvojien palkallisesta koulutuksesta. Tämä ns. sopimuskoulutus käsittää laajan koulutustarjonnan ammattiosastojen aktiiveille. Kursseilla opiskellaan edunvalvojan työssä tarvittavia tietoja työoikeudesta työehtosopimuksiin, työsuojelusta työpsykologiaan. Tarjontaa kehitetään kulloisenkin tarpeen mukaan.

Täydentävässä järjestökoulutuksessa voi opiskella ammattiosastojen eri tehtävien hallintaa ja työelämässä tarvittavia taitoja.

Lue lisää koulutuksesta  täältä.